Vazife için cumayı ve cemaatı terk etmek

(Bölümün numarası 8; Page No. 45)  Özür sahiplerinin namazı. (Bölümün numarası 8; Page No. 46) (8337) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Hafta boyunca vazife ile meşgul olan bir adam, Cuma günü bile namaza çıkmak için kendisine izin verilmiyor. Onun hükmü nedir?


Cevap 5: Vazifenin, namazı vaktinde kılmaya mani olaması caiz değildir ve şeri delillerle amel ederek ve münafıklara benzememek için camide cemaatle eda edilmesi vaciptir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: