Vasiyetin üçte biri ile sabit bir gayri menkul alınır ve geliri infak edilir

(5418) no'lu fetva: Soru: Sizden vefat eden değerli babamın ilişikte sureti bulunan vasiyetini açıklamanızı istiyorum. Üçte biri çıkarılmadan kurbanın kesilmesi caiz mi? Üçte birin çıkarılıp her yıl bu para bitene kadar ondan kurban kesilmesi mümkün mü? Üçte birin kurban kesmekle birlikte cami yapma veya tabanını döşeme gibi hayır işlerinde kullanılması mümkün mü? Bunu açıklamanızı istirham ediyorum.


Cevap: Üçte birden sadece kurban almakla yetinilmez (sadece kurban alınmaz). Üçte bir artırılır ve imkanlar ölçüsünde kâr elde edilir. Her sene onunla kurban alınır. Gelirinden artanı imkanlar nisbetinde cami yapımı, onarımı, tabanına döşeme vb. hayırlara harcanır. Eğer imkan varsa onunla bir gayri menkul alınır. Geliri ile söz konusu kurbana harcanır. Gelirden artanı hayırlı işlere harcanır. Bu vasiyet için daha kalıcı ve kuşatıcıdır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesne ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: