Vasiyet yazılı mı olmalı, yoksa sözlü mü?

(17782) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Ben çocuklarımdan birine malımın üçte birini hayatta olduğum sürece vasiyet etmek istedim. Bunu sözlü mü yapayım, yoksa mahkemeye gidip hakim huzurunda mı? Vasiyet, çocuklardan büyük olanına mı, yoksa ortanca olanına mı ya da küçük olanına mı yapılır? Bunların hangisine yapılır? Ya da kaç evlada yapılır?


Cevap 2: Bir müslümanın vasiyetini mahkemede veya şer'î hükümleri öğrenen bir öğrencinin huzurunda yazıya geçirmesi uygundur. Bu alim, yazısına itimat edilen bir alim olmalıdır ki, vasiyet eden kişi vasiyetini şer'î kaidelere göre icra etsin ve vasiyetini erkek veya kız çocuklarından hayır ehli, emanete riayet eden ve uygulama gücü olan birisine vasiyet edebilsin. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: