Vasiyet edilen kişi eğer vasiyeti yerine getirmese günahkar olur

(10954) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Vasiyetin yerine getirilmemesinin hükmü nedir? (Yani ölünün vasiyeti). Vasiyetin yerine getirilmemesinin ölüye bir zararı olur mu?


Cevap 1: Velinin hukukî vasiyeti yerine getirmesi gerekir. Eğer vasiyet yerine getirilmez veya kötü yapılırsa bunun günahı veliye aittir. Allah Te'âlâ buyurmuştur ki (Bölümün numarası 16; Page No. 370)  Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah (her şeyi) işitir ve (her şeyi) bilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: