Vasiyet eden kişi vasiyette belli bir gayri menkulu vasiyet ederse vasiyeti terikenin üçte birinde geçerli olur. Ancak Reşid olmuş varisler izin verir

(17150) no'lu fetva: Soru: Babam vefat etti ve bir vasiyette bulundu. Metnin kısa şekli şöyledir : O, Suud b. Muhammed b. Abdullah el-Merzuka'ya vasiyet etti. Bu vasiyet bütün vasıflarıyla hukukça tamdır. Şu kişilerin huzurunda yazılmıştır: Salih b. Hammad en-Nasif, Raşid b. Abdullah el-Merzuka, Abdullah b. Suud el-Merzuka. Şöyle diyerek vasiyette bulundu: İsviçre'de bulunan villaya tasarrufu üstlenen kişinin benim adıma tasarrufta bulunacak katiplere ve hakime birinci katta bulunan şu iki vakfı bildirmesi gerekir. Birinci kattakilerden biri benim ve eşlerimindir. Diğeri annemin ve raşid oğlunundur. Üst kattakileri ise kiraya veren kişi onunla borçlarımı ödesin. Bundan sonra ise varislere terikedir. Allah başarıya ulaştırandır. Önce Allah'tan sonra sizden babamın vasiyetini tesbit etmenizi istirham ediyorum. Davetçi: Suud b. Muhammed b. Abdullah el-Merzuka


Cevap: Ölünün borcu ödendikten sonra, söz konusu villa eğer ölünün malının üçte biri kadar veya daha az ise bu vasiyet sahihtir ve vasiyet edenin isteği yerine getirilir. Ölünün borcu ödendikten sonra, söz konusu villa eğer ölünün malının üçte birinden fazla ise bu vasiyet sahih değildir ve vasiyet edenin üçte birin üzerindeki vasiyeti mirasçıların iznine bağlıdır. Ki bu mirasçılar arasında kasır (mirası kabule uygun olmayan kimse) kimse olmamalıdır. Eğer mirasçılar arasında kasır bir kişi varsa, velinin ferağat etme hakkı yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: