Vasiyet bırakanın yaşa bakmaksızın çocuklardan birini seçmesi

(4919) no'lu fetva: Soru: Ben ölmeden önce (hayattayken) büyük kızlarım ve oğullarım olmasına rağmen, (küçük çocuklarımdan) kim rüşde ererse ona şer'i bir vasiyette bulunabilir miyim? Bu iş için hukukî mahkemelerden vasiyeti tescil etmem gerekir mi? Ki benim adil bir kâtibim var. Bu vasiyetimin ben vefat ettikten sonra geçerliliği var mıdır? Gayri menkullerimi, mülklerimi, onda yanlış yapmamın bana ağır gelecek olan (ki bu durumda benim vasiyet etmeden ölmüş olmam evlatlarımın hayrınadır) arazilerimi vakfetmemi uygun görüyor musunuz?


Cevap: Çocuklarından rüşde erecek olanlara (kendisinden büyükler olsa dahi) vasiyet bırakman caizdir. Vasiyetin mahkeme tarafından onayına gerek yoktur. Eğer bu vasiyeti yaparsan iyi olur. Vasiyet malın üçte birinden veya daha aşağısından yapılırsa sahihtir ve sen öldükten sonra geçerli olur. Bu üçte biri arazilerden seçebilirsin. Bu durumda onun geliri, arazinin ıslahına harcanır. En iyisi ise hayırlı işlere ve akrabalardan fakir olanlara vasiyet etmendir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: