Vasi'nin (Vasiyet eden) vasiyetinin metnine itibar edilir (vasiyet ne diyorsa o yerine getirilir), onda tasarrufta (değişiklikte) bulunulmaz

(Bölümün numarası 16; Page No. 350) (19817) no'lu fetva: Soru: Babam İbrahim b. Salih ez-Zir uzun zaman önce vefat etti. Ardından dört erkek, üç kız ve karısını bıraktı. Onun Delem'in Zümeyka şehrinde bir evi vardır. Ev Zümeyka şehrinin merkez caminin civarındadır. Bizler caminin ve arsasının genişlemesi için evdeki miras hakkımızdan ferağat ettik. Onun (babamın) bir arazisi vardı ve onu paylaştık. Herkes kendi payını aldı. Baba malının üçte birini mescid yapmak için vasiyet etti. Malın üçte birini de varislerden birine -Ki o kişi Salib b. İbrahim es-Zir'dir- vasiyet etti. Ben tarafların hepsinin hukuki vekili sıfatımla ve arazinin sağlam delillerini çıkarmak için, kardeşimden mescid yapma konusunda vasiyeti yerine getirmesini, babam İbrahim b. Salih ez-Zir adına olan hukuki belgeyi ve yaklaşık üç yüz bin riyalin üçte birini bana vermesini istedim. Salih kardeş diyor ki: Bir kaç mescidin tamiratını ve küçük bir mescidin inşasını sonra yapacağım. Biz bundan mirasçıların miras hakkının gittiğini ve vasiyetin yerine getirilmesinin ortadan kalktığını anlıyoruz. Salih kardeşimin sebep olduğu bu gecikmeden dolayı mirasçıların eline bir şey geçmemektedir. Bizim yaptığımız mi? Yoksa Salih'in söylediği gibi, bir kaç mescidi tamir etmesi yeterli midir? Bu konuyu bize açıklar mısınız?


Cevap: Sorumlu kişinin Allah'tan korkup bu vasiyeti yerine getirmesi gerekir. Bu vasiyeti vasi'nin belirlediği gibi yapmalıdır. (Bölümün numarası 16; Page No. 351) O, kendisine vekalet verilen şeyde vekildir. Eğer baban malının üçte birini mescit yapmak için vasiyet ettiyse, söz konusu bu kadar paranın vasi'nin belirlediği gibi tek bir mescidin yapımına harcanması gerekir. Bu paranın bazı mescitlerin onarımına ve küçük bir mescidin inşasına harcanması caiz değildir. Çünkü bu şekilde vasi'nin vasiyetine ve vasiyetten vasi'nin istemiş olduğu amacına muhalif davranılmış olur. Vasiyetten sorumlu kişinin(vekil) mescidin yapımı esnasında maslahata riayet etmesi gerekir. Ki bu maslahat; mescidin yapımıyla elde edilmesi hedeflenen amaca uygun münasib bir mekanda mescdinin yapılmasıdır. Mescidin halkın çok fazla ihtiyaç duyduğu bir yere yapılması daha faziletlidir. Bu şekil borç (vasiyet) düşer ve vacip gereği gibi yerine gelmiş olur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âlesine ve sshabesine salât ve selam etsin.


Tags: