Varislerin vekili olan kişi (görevli, sorumlu) ücreti azaltabilir mi?

(17917) no'lu fetva: (Bölümün numarası 14; Page No. 403) Soru : Postada çalışan bir bayan görevliyim. Sorum şöyledir: Örneğin yurt dışına gönderilen bir mektup pul ücreti 125 fülüstür. Bizler 150 almaktayız. Fazla olarak aldığımız 25 fülüs haram mıdır? Çünkü yanımızda bozuk bulunmuyor. Örneğin yine Mısır'a yapılacak bir yurt dışı görüşmesi iki dinar 475 fulüstür. Bizde iki dinar 500 fülüs almaktayız. Bu caiz midir?


Cevap : Vacip olan, pul ve konuşma miktarı ne ise onu almaktır. Ve para üstünü geri vermektir. Ancak hak sahibi kendi rızasıyla bundan vazgeçerse bunda bir günah (mahzur) yoktur. Peygamber (s.a.v.) sözü için Hiç bir Müslümanın malı, kendi gönül rızası olmadan helal olmaz. Başarı Allah'tandır!Allah, peygamberimiz Muhammed'e aline ve ashabına salat ve selam etsin


Tags: