Varisleri mahrum etmek amacıyla vakıf caiz değildir

(288) no'lu fetva: Soru : Adamın eşi, annesi, baba bir iki kız kardeşi ve amca oğlu vardır. Amcasının oğlu onun asebesidir. (Mirasta, tek başına bulunduğunda mirasın tamamını, kendilerine belirli hisseler tayin edilen mirasçılarla beraber bulunduğunda ise, onlardan arta kalanı alan mirasçılara asabe denir.) Ancak amcasının oğlu kendisine uzaktır, hiç ona yardım etmemekte ve ziyaretine gelmemektedir. Bu kişinin bir evi var. Eşine, annesine ve kardeşlerine vakfetmek istemektedir. Daha sonra bunlar vefat edince, vakfiye mescit vb. hayır yollarına harcanmak üzere tahsis edilecektir. Böylece asabesi olan amca oğlunu mirastan mahrum etmek istemektedir. Bu caiz midir?


Cevap : Buhari ve Müslim kitaplarında Ömer b. el-Hattab'tan (r.a.) şöyle rivayet etmişlerdir. Peygamber (s.a.v.) dedi Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir, Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Soruyu soran bu tasarruftan amca oğlunu mahrum etmek istediğini söylemiştir. Durum böyle oldukça bu caiz değildir. Çünkü amca oğlu şu an payı olanların malın tamamını hak etmelerinden dolayı varis olmasa bile ilerde varis olabilir. (Bölümün numarası 16; Page No. 125) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: