Varis hayatta iken evlatlarından birine arazi hibe etmişse, öldükten sonra zimmeti beri etmek için bütün çocuklara taksim edilmesi iyi olur

(11933) no'lu fetvanın birinci sorusu: (Bölümün numarası 16; Page No. 237) Soru 1: Babam vefat etti. Ölmeden önce malını üç kız üç erkek evlatları arasında taksim etmişti. Tarla ve evleri taksim etmeden önce her erkek çocuğa ev yapması için arazi parçası vermişti. Her erkek çocuğun bir evi var. Şu an evli olan kız kardeşlerimiz bu evlere ortak olurlar mı? Ki evleri herkes kendi kazancıyla yapmıştır. Babalarının malıyla yapmadılar. Özetle soru şudur: Üzerinde ev yapılan bu arazilerde kız kardeşlerimizin payı var mıdır? Evleri kendi kazancımızla yaptık ve babam hayatta iken bu arazileri bizlere verdi.


Cevap 1: Eğer kız kardeşleriniz bu yapılan işleme razı ise sorun yok. Eğer razı değilseler miras hukukuna göre payları verilmelidir. Erkeğe, kadının payının iki misli olarak. Çünkü Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: