Varıslerin Malarını izinsiz olarak vakfedilmesinin hükmü

(20305) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru: Bazı insanlar ölenin mallarını toplayıp mushafın (Kur'an-ı Kerim-i ) yanına koymaktadırlar. Daha sonra hazır olan bütün kişiler mushafin üzerine ellerini koyup varislerin mallarını izinsiz olarak vakfetmektedirler. Bunun hükmü nedir?


Cevap 2: Bu işlem geçersizdir. Çünkü ölenin malı, mirasçılarınındır. Allah bu malı mirasçıları arasında dağıtmıştır. Dolayısı ile mirasçıların izni ve rızası olmadan herhangi bir şekilde tasarruf edilemez. Çünkü Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Gönül rızası olmadan, müslüman bir kimsenin malı helal olmaz. Dolayısı ile bu muamele geçersizdir ve haksız yere insanların malı alıkonulmuştur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.


Tags: