Vakfedilmiş bir arazide tasarrufta bulunamaz

(1511) no’lu fetva: Soru : Sait adında bir şahıs küçük bir arasasını sadaka olarak bağışladı. Daha sonra bu arsanın geliri her yılın Ramazan ayının 27. gecesinde sadaka olarak düzenli dağıtılmaya başlandı. Sait ölünce buna oğlu Salim varis oldu. Durum bu şekilde devam etti. Daha sonra Salim de öldü, onun yerine oğlu Muhammed geçti aynı şekilde bu durum devam etti. Muhammed de ölünce iki oğlu bu işi devraldı. Daha sonra birkaç nesil böyle devam etti ve en son kalan çocuklar arasında bu arazi paylaşılmak istendi. Bu olabilir mi, yoksa nesilden nesile böyle mi devam eder?


Cevap: Eğer durum anlatıldığı gibi ise vakfedilmiş arsalar değişse de verasette olduğu gibi çocukları arasında paylaşılamaz. Ondan gelir ancak hayır amaçlı kullanılabilir. Eğer kendisine sadaka verilecek kimse yoksa mescidin tamiri için ve mescidin diğer ihtiyaçları için kullanılabilir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: