Vakfedilen kurbanın Şaban ayının 15'inde kesilmesini şart koşmanın caiz olmadığını

(5693) no'lu fetva: Soru : : Rabiʻa, Rufeyde Asir şehirlerine bağlı Mermede köyünde bir çiftlik var. Bu çiftlik bizlere akrabalarımızdan miras kaldı. Bunda bize vasiyet olarak her sene Şaban ayının 15'inde kesilmek üzere bir kurban var. Uzun süre bunu uyguladık. En son aralarında Ali et-Tantavininde olduğu bir çok alime sorduk ve bizlere caiz olmadığını söylediler. Yaklaşık iki yıl kesmedik. Fetvayı şifahi almıştık. Orada yaşayanlar vakfiyeyi yerine getirmediğimizi söylediler. Doğru olan ve içimizi rahatlatacak fetvayı istiyoruz. Zira köy halkı ile aramızdaki anlaşmazlık devam etmektedir. Allah sizi muvaffak kılsın. (Bölümün numarası 16; Page No. 107)


Cevap : Vakfın gelirinden kurban senenin herhangi bir vaktinde kesilebilir. Ramazan ve muharrem gibi mübarek zamanlarda kesilmesi daha uygun olur. Şabanın 15'ine tahsis etmek doğru değildir. Vakfa gelince bağlı olduğu mahkemenin kararına bağlıdır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: