Vakfedilen ev kullanılamaz hale gelmiştir, vakfı yapan kişi satıp para ekleyerek başka bir yerde bir ev almak istemektedir

(Bölümün numarası 16; Page No. 160) ( 9 ) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Ehsâ mahkemesi başkanlığından 7052 sayı ile 3/12/1391 h. tarihli Bilimsel araştırma, Fetva, Davet ve Rehberlik idaresinin genel başkanına gönderilen ve komisyona Yüksek Alimler Konseyi Genel sekreterliğinden 201/2 sayı ile 23/1/1391 h. tarihinde Havale edilen yazıya muttali olmuştur. Komisyon yapılan muamelatı inceledikten sonra aşağıdakileri kapsadığını görmüştür. 1 : Sare bint Nasır'dan Ehsâ mahkemesi başkanına bir soru: Kuveytte bir evim var. Bu evi ben vakfettim. Şu an harabe olmuştur. Ben de Riyatta yaşamaktayım. Riyatta oturduğum için, vakfı buraya nakletmek istiyorum. Riyatta alacağım evi vakfedeceğim. Eski evin parası yeni eve yetmemektedir. Üzerine para ekleyeceğim. Buna izin vermenizi rica ediyoruz. (Bölümün numarası 16; Page No. 161) 2 : Ehsa mahkemesinin 24/6/1366 h. tarihli 67 sayılı kararıyla vakfiyenin sübutu. Vakfı yapan kişi eve bakmayı ve ömür boyu oturmayı şart koşmuştur. Bunu oğlu Muhammed b. Selman el-Hüseyn aracılığıyla yapmıştır. Ondan sonra evlatları ve gelen nesil. Her sene bir kurban kesmeyi de şart koşmuştur. Ehsa mahkemesinin hakiminin hitabından maksat burada sona ermiştir. Abdülmuhsin el-Hayyal, (2/12/1391 h. 1023 sayılı) 3 : Hakimin konuşmasında şöyle geçmektedir. Onlara cevap verilmiştir. Komisyona ev için 1027 sayısıyla 2/12/1391 h. yazı yazmıştır. Evi vakfettiler. Şu an kullanılamaz haldedir. Aracı vakfı nakletmek istemektedir. En iyisi de satmaktır. Amaçlanan sona ermiştir.4 :Ehsâ mahkemesinin başkanı konuyla ilgili görüşünüzü açıklamanızı istemektedir.


(Bölümün numarası 16; Page No. 162) Komisyon muamelat evraklarını inceledikten sonra aşağıdaki cevabı yazmıştır : Vakfın varlığı sabittir. Ancak şu an kullanılamaz haldedir. Vakfı yapan kişi daha fazla ödeyerek daha iyisini almaya hazırdır. Vakfa nazır olmayı ve ömrü boyunca da oturmayı şart koşmuştur. Ancak şu an Riyat'ta oturmaktadır. Buna binaen satıp üzerine ekleyerek Riyat'ta onun yerine bir vakıf alması caizdir. Bunda maslahat vardır. Vakfı yapan kişiye muhafaza ve gözetleme imkanı da vermektedir. Ehsadaki evin satımı, parasının teslim alınması ve diğer işlemler mahkeme nezaretinde olmalıdır. Riyat'taki evin alımı da Riyat mahkemesinin nezaretinde olmalıdır. Bunun üzerine imzalandı.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: