Vakfedilen bir malın amacının dışında kullanılması caiz değildir

Vakıf malının satabilmesi ve taşınabilmesi (16564) no'lu fetva: (Bölümün numarası 16; Page No. 154) Soru: Dedelerinden biri bir tarlayı vakfetmiş ve ne zaman vakfettiğini bilmiyor. Bu tarlanın yarısını evin iaşesine diğer yarısı da fakirlere ve yolda kalmışlara ayrılmıştı. Daha sonra devlet bunlara sosyal güvenlik verdi. Ayrıca tarlayı ekmek için tohum bulmak da sıkıntılı bir iştir. Bu durumda ben tarlanın vakfedilmiş kısmını satıp parasını yetkili kimselere vermek üzere bu tarlayı tamamen benim tasarrufum altına alabilir miyim?


Cevap: Vakfedilen bir şeyin vakıflıktan çıkarılması caiz değildir. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur. Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Tarla nasıl vakfedilmiş ise aynen gelirleri fakirlere dağıtılacaktır. Eğer tarlanın ürünü tohum halinde çıkarılıyorsa bu ürünler satılıp parası yine fakirlere dağıtılması gerekiyor. Çünkü bu amaç ile tarla vakfedilmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.


Tags: