Vakfeden kimsenin mascite mahsus vakfettiği araziden caymak caiz değildir

(11930) no’lu fetva: Soru : Bir kişi mescit için bağışlanmış bir arsayı satın alıp başka bir amaç olarak kullanılıp kullanılamayacağını soruyor. Çünkü vakıflar bu bağışlanmış araziye ihtiyacı yoktur.


Cevap :Bir ücret karşılığında olsa bile vakfedilmiş arazilerin başka amaçlarla kullanılması caiz değildir. Çünkü bu arazi Allah’a vakfedilmiştir. Bununla birlikte başka bir vakfa satılması caizdir. Sahih bir hadiste şöyle denmiştir: Ömer b. el-Hattâb (r.a.) bir atını Allah yolunda tasadduk etmiş sonra onu satılırken görmüş de onu satın almak istemiş. Resûlullah (s.a.v.)'e onu sormuş, Resûlullah (s.a.v.): "Onu satın alma, sadakandan da dönme" diye buyurmuştur. (Bölümün numarası 16; Page No. 96)  Bu hadisi Buhâri rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: