Vakıf sahibinin vakfın gelirinin bir payın karşılığında kendisine Kur'ân'dan bir cüz ve Fatiha okumasını bunun sevabını ölüye hediye etmesini şart koş

Vakfın sıhhati ile ilgili (15943) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu, Mübreze'deki Yüksek Mahkeme Heyeti Başkanından sayın genel başkana gelen, 20 - 01 -1413 h. tarihinde ve 347 sayı ile Yüksek Alimler Konseyi Genel Sekreterliğinden Komisyona havale edilen konuya muttali olmuştur. Soru şudur: Bu Mahkemeden çıkan 715 no'lu, H.23 - 06 - 1390 tarihli kararı belge halinde size göndermek istiyorum. Bu karar bazı gayri menkul ile alakalı vakıflardır. Bu vakfın şartları arasında kendisine vakfedilen kişin vakıf sahibine Kur'an dan her gün bir cüz okuması vardır.Bununla birlikte söz konusu kişi vaktinin olmadığından dolayı bu şartı yerine getiremeyeceğini ifade etmektedir. Bu yapmadığı takdirde veya bu şartı yerine getiren başka biri kiralanabilir mi? Yine daha önce okumadıkları ile ilgili bir sorumluluk var mıdır? Bu sorumu cevaplamanızı rica ediyorum. (Bölümün numarası 16; Page No. 148)


Fetva Komisyonu soruyu inceledikten sonra şöyle fetva vermiştir: Vakıf sahibinin, vakfın geliri karşılığında kendisine Kur'ân'dan bir cüz okumasını ve bunun sevabını ölüye hediye etmesini şart koşması meşru değildir. Çünkü bu yönde nas olmadığından Kur'ân okunmasından kazanılan sevabın ölülerin ruhuna hediye edilmesi caiz değildir. Dolayısı ile vakfın hizmeti için koşulan şart meşru değildir. Bunun yerine kişin vakfın gelirini amacına uygun, Kur'ân Kursu gibi Kur'ân eğitiminin yapıldığı yerlere harcaması daha uygundur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.


Tags: