Vakıf sahibi vakfiyesinde vakfın gelirlerinin mutlak manada hayır işlerine kullanılmasını belirtirse, vakfın gelirleri en yararlı olanından başlamak ü

(6858) no'lu fetva: Soru : Kasîm bölgesinde bulunan bazı vakıf mülklerinin vâkıfları, gelirlerinin mutlak olarak hayır işlerine harcanmasını belirtmişlerdir. Kasîm Kur'ân Kursu derneğinin görevi, Yüce Allah'ın kitabını öğretmek, camilerde verilen Kur'ân derslerini denetlemektir. Bu dernek yöneticilerinin acilen mali desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Zira hem öğrencilere ve hem de öğreticilere (öğretmenlere) masraf yapmaktadırlar. Bu da büyük meblağlar gerektirmektedir. Bu nedenle zatı âlinizden, eğer uygun görürseniz bize, bu vakıf gelirlerinin söz konusu Kur'ân Kursu derneğinin hizmetlerine harcanmasını caiz gören bir fetva vermenizi rica ediyoruz. Aynı şekilde zatı âlinizden, eğer bu tür vakıf mallarının böyle hayır işlerine harcanmasının caizliğini düşünyorsanız, vakıf sahipleri ve mütevellilerini vakıf mülkleri ve gelirlerini bulundukları bölgelerdeki Kur'ân Kursu derneklerinin hizmetlerine harcamaya teşvik etmenizi bekliyoruz. Böylece Kur'an Kursu dernekleri kendilerine yapılan bu vakıflar sayesinde fonksiyonlarını arzu edildiği şekilde yerine getirme imkanına kavuşacaktır. Allah herkesi sevdiği ve razı olduğu amellere muvaffak eylesin. (Bölümün numarası 16; Page No. 140)


Cevap : Durum zikredildiği gibiyse, yani vakıf sahipleri vakıf gelirlerinin hayır işlerine harcanmasını açıkça belirtmişlerse, söz konusu gelirlerin tamamı ya da bir kısmı Kur'ân öğretimi ya da şeri ilimlerin tedrisiyle ilgili olmak kaydıyla öğretmen, sekreter, kapıcı vs. çalışanların maaşları veya ücretlerine harcanmak üzere Kur'ân Kursu derneklerine verilebilir. Ancak bu, vakfın onarım ve tamir masrafları çıktıktan sonra yapılmalıdır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: