Vakıf nazırının vakfedilen şeyi kullanması

(820) no'lu fetvanın altıncı sorusu Soru 6: Bir adamın bir tarım arazisi var ve bu şahıs köyün yakınında olan bu arazisini cami yapılmak üzere vakfetti. Bu alanın idaresi elinde olan kişi, ev inşa etmek için bu araziye ihtiyaç duydu ve araziye daha çok ve daha iyi toprak aktardı. Önceki vakfedilmiş toprak, sulanmıyordu. Çünkü sulaması kuyudan yapılıyordu. Burada zikredilen durum caiz midir değil midir?


Cevap 6: Vakfedilmiş olan tarım arazisinin yönetimi elinde olan kişi vakıf nazırıdır (vakfı idare eden kişi). Vakıf nazırı ise bu araziyi kendisi ya da bir başkası adına satmak ya da değiştirmek suretiyle kullanamaz. Ancak vakfın yararı ve maslahatı söz konusu olduğunda bunu, arazinin bulunduğu bölgenin hukuki işlerinden sorumlu olan hakime başvurarak yapabilir. Bu araziyi kullanmak isteyen kişi eğer vakıf nazırı değilse, o zaman da ancak nazıra danışmak suretiyle herhangi bir tasarrufta bulunabilir. O da, ancak yaptığı şeyin gerekçesini açıklayarak hareket edebilir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve salam etsin.


Tags: