Vakıf mallarının zekatı

(Bölümün numarası 9; Page No. 412)  Vakıf mallarının zekatı 161 numaralı fetvadan üçüncü soru : Soru : Camiye vakfedilmiş mallarda zekat gerekir mi?


Cevap : Cami vb. kurumların vakıf mallarında zekat gerekmez. Çünkü bu tür mallarda mülkiyet yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: