Vakıf kullanılamayacak hale gelince satılabilir

(Bölümün numarası 16; Page No. 126) (4631) no'lu fetva: (Bölümün numarası 16; Page No. 127) Soru : Büyük babamın hayatta iken keçileri vardı. Dedem: bu keçi evlatlarıma daha sonra da onlardan gelen, annesine tabi olarak kadın ve erkek neslime vakıftır. Beni de sadaka vermekten mahrum etmesinler dedi. Hayatta iken durum böylece devam etti. Vefatından sonra babam da aynı şekilde devam ettirdi. Babam vefat ettikten sonra baba annem işi üstlendi. Annem bana hamile iken babam vefat etmiş. Büyüyünce aynı şekilde ben de bunu devam ettirdim. Aile kurunca bu sürüyü bir çobana bıraktım. Adama ücret ödemekteyim. Hayvanların ömrü iki aya gelince hastalanmaktadır. Bazıları ölmektedir. Şu an hayatta olan dört baştır. Bunlarla ilgilenen şahıs işi bıraktı. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Askeriyede görevliyim, bu işi yapamam ve yapacak birini de bulamadım. Bütün bunlar baba annemden bana kalan vakfiyenin durumudur. Günahtan korkmaktayım. Sizlerden bu hayvanlardan nasıl kurtulacağımı bildirmenizi istirham ediyorum.


Cevap : Durum zikredildiği gibi ise, hayvanları satıp, parasını hayır yolunda sarf edebilirsin. Bir mescidin inşaatına katkıda bulunmak gibi. Çünkü vakfiyeyi ilk durumu gibi devam ettirmek zor veya mümkün değildir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: