Vakıf arazilerinin girdisi (tek defada ödenen meblağ)

( 148 ) Numaralı fetva: Soru : Vakfa tek defada yapılan bağışın hükmü nedir? Bu vakfın geliri olarak mı hesaplanır, yoksa ana malından sayılacak olur?


Cevap : Muhammed b. İbrahim'den 365 sayılı 29/3/1377 h. yılında bir fetva verilmiştir. Vakfa yapılan bağışı vakfın ana malından saymıştır. Fetvadan kast edilen bölümü soruyu soran kişiye aşağıda veriyoruz: (Bölümün numarası 16; Page No. 168) Bizlere, tek defada Al-i Humaydan vakfına girdi olarak verilen meblağların hükmünü sorduğunuz yazı geldi. Ekte belirttiğiniz vakfa ve anlattığınıza baktık. Şu sonuca vardık. Girdi olarak teslim alınan bu meblağlar her yıl güncellenen vakfın yıllık geliri gibi değildir. Bunların hükmü vakfın ana malından sayılmaları gereğidir. Görmez misin girdi azalınca vakfın meblağı artmaktadır. Girdi azalınca vakıf meblağı artmakta tersi istikametinde yapılan işlemde de durum aynıdır. Girdi artınca vakfın meblağı azalır. Yani bunlar bir birinden farklı iki ayrı maldır. (Vakfedilen bu girdiler vakfın aslına tabi olur. ) Buna binaen bu girdi, sadece şu an mevcut olan aile üyelerine helal olmaz. Çünkü henüz mevcut olmayan neslin de bunda payı vardır. O zaman tek yol var. Bu girdi vakfın ana malına katılır. Vakfın tamir için gerekli masrafları çıkıldıktan sonra, artan meblağ ile başka vakıf alınır ve bunun geliri asıl vakfın harcandığı yerlere harcanır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: