Vadeli bir malın vadeli satışı

(18535) no'lu fetva: Soru: Vadeli bir malın vadeli olarak satılmasının manası nedir? Belirli bir vade ile aldığın malı, parasını ödemeden önce, onu belirli bir vade ile satman, bu çeşit bir satış mıdır?


Cevap: Vadeli bir borcu vadeli olarak satmanın manası, belirli bir vadenin belirli bir vade ile satılmasıdır. Yani borcun borca mukabil satılmasıdır. Bu ise caiz değildir. Bunun bazı şekilleri vardır:1- Hala zimmetinde borç olarak bulunan mal ve parayı, vadeli bir paraya mukabil kendisine yahut başkasına satmasıdır. (Bölümün numarası 13; Page No. 340)  2- Selem'in ana parasını borç olarak saymasıdır. Gıda yahut benzeri bir şey karşılığında yüz dirhemi bir sene vadeli selem olarak vermesi gibi. Süre bitince hak sahibi verene şöyle der: Benim yanımda sana verecek bir şey yok. Fakat bu gıdayı bir aylık yahut benzeri bir süre vade ile iki yüz dirheme bana sat.Ancak belirli bir vade ile satın aldığın mülkiyetinde olan malı, parasını ödemeden önce vadeli olarak satma konusuna gelince, bu caizdir ve borcu borçla satma konusuna girmez. Çünkü bu, tam olarak aldığın ve satın almak suretiyle mülkiyetine geçen malın satışıdır. Başarı Allah'tandır. Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: