Vacip, Mendup, Müstehap ve Sünnet arasındaki fark

(Bölümün numarası 5; Page No. 8) Boş sayfa (Bölümün numarası 5; Page No. 9)  Fıkıh usulü (Bölümün numarası 5; Page No. 10)  Vacip ve Mendup Birinci soru, (590) no'lu fetvadan: Soru 1: Vacip, Mendup, Müstehap ve Sünnet arasındaki fark nedir?


Cevap 1: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salât ve selam onun Resûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun. Konumuza gelince:Istılahta terimler arasındaki fark: Vacip: Yapanın sevap kazanacağı, terk edenin ise cezalandırılacağı şeydir. Mendup, Müstehap yahut Sünnetin birbirine yakın manaları vardır. Bunlar müteradif olmasa da ıstılahi yönden hepsinin, Mendup, Müstehap ve Sünneti yapanın sevap kazanacağı, terk edenin ise ceza görmeyeceği manasındadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: