Vücut ve elbiselerden necasetin temizlenmesinin gerekliliği

Vücut ve elbiselerden necasetin temizlenmesinin gerekliliği. (7835) no'lu fetvadan:Soru1: Abdestte yüz ve eller gibi, özellikle ayakları üç defa yıkamak gerekir mi? İnsan yürürken yerde bulunan necasetlere basar ve üç sefer yıkamak temizlemez. Biz işittik ki: Kim üçten fazla yaparsa sünnete uymamış olur. Ayakta pislikten bir eser kalsa bile, ayağı üç defa yıkamak yeterli ise, üç defadan fazla yıkamaksızın abdest sahih olur mu? Bunun hükmünü sizden rica ediyorum ve Allah sizi muhafaza buyursun.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Ayaklardaki necaset eğer yaş ise, abdeste başlamadan önce suyla giderilmesi gerekir. Bundan sonra, eğer abdestsiz ise abdest alır, baş ve kulaklar hariç, her organı üçten fazla yıkamaz. (Bölümün numarası 5; Page No. 401)  Bunlarda (baş ve kulaklar) sünnet olan, bir defa meshetmekle yetinmektir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: