Uyruğu değiştirme

(Bölümün numarası 2; Page No. 110) Birinci soru, (6582) no'lu fetvadan: Soru 1: Kişinin uyruğunu değiştirmesinin hükmü nediri? İster bu değiştirme, müslüman bir Arap ülkesinden, başka müslüman bir Arap ülkesine olsun, aynı şekilde İslam inancını korumak şartıyla, müslüman bir Arap ülkesinden bir Avrupa ülkesine olsun.


Cevap 1: Müslümanın, müslüman devletinin uyruğundan bir başka müslüman bir devletin uyruğuna geçmesi caizdir. Ancak bir müslümanın, müslüman devletinin uyruğundan kafir bir devletin uyruğuna geçmesi caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: