Umrenin tavafında remel ve ıztıba yapmak

Tavafta remel ve ıztıba yapmak (6744) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Hac ve Umre yapan kimsenin, kudum tavafında ve farz tavafta ıztıba yapması gerekir mi?İhramlı olanın, kudum yahut farz tavafın ilk üç şavtında hervele yapması gerekir mi? Hervele yapması gerekiyorsa, izdihamdan dolayı bunu yapma imkanı yoksa hüküm nedir?


Cevap 4: Özellikle kudum tavafının bütün şavtlarında ıztıba yapmak sünnettir. Ayrıca hac ve umre yapanın, kudum tavafının ilk üç şavtında remel yapması meşru kılınmıştır. İlk üç şavtta remel yapması mümkün olmazsa, bu ondan düşer.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: