Umre yaptı ve veda tavafında şüphelendi

(3840) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Mübarek Ramazan aylarından birinde umreye gittim. (Bölümün numarası 11; Page No. 338)  Tavaf ve Sa'y yaptım daha sonra teravih namazı kıldım ve bende veda tavafı hakkında şüphe oluştu. Yanımda Necd ehlinden namaz kılan yaşlılar vardı. Onlara veda tavafı hakkında sordum. Onlar da senin üzerine gerekmez dediler. Namazdan sonra veda tavafı yapmadan Mekketü'l-Mükerreme'den çıktım. Daha sonra benim veda tavafı yapmam gerektiğini ve bazı hadislerde geçen Son ayrılışınız Beyt-i tavafla olsun. (yani veda tavafı ile olsun.) hadislerini öğrendim. Bu konuda beni faydalandırmanızı ve ne yapmam gerektiğini söylemenizi rica ediyorum.


Cevap 2 : Eğer olay anlattığın gibiyse veda tavafı yapmadan çıktığın için senin üzerine bir şey yoktur. Ama diğer seferde eğer umre yaptıktan sonra çıkmak istersen veda tavafı yap, bu senin için daha efdaldir. Bilakis veda tavafı hacıya vaciptir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: