Umre yapan bir kimse tavaftan önce sa'y yaparsa tavaftan sonra bir kez daha sa'y yapar mı?

(1559) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Umre yapan bir kimse bilmeden tavaftan önce sa'y yaparsa tavaftan sonra bir kez daha sa'y yapmak zorunda mıdır?


1: Böyle bir kimse bir kez daha tavaf yapmak zorunda değildir. Çünkü Ebu Davud'da Üsame b. Şerik'e sahih bir isnatla isnat edilen rivayette kendisi şöyle demiştir: (Bölümün numarası 11; Page No. 321)  Ben Peygamber (s.a.v.) ile birlikte hacca çıktım. Halk kendisine müracaat ediyordu. Gelenlerden bazısı: “Ya Resûlellah, tavaftan önce sa’y yaptım yahut bazı şeyleri vaktinden önceye aldım ve bazısını sonraya bıraktım. (ne buyurursunuz?)” şeklinde soruyordu. Resûlüllah da: “Bunda bir mahzur yok, bunda bir mahzur yok, ancak bir kimse, müslüman bir kimsenin ırzına müdahale ederse (gıybetini ederse) o zalimdir. İşte günah işleyen ve kendini helak eden odur.” buyurdu. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: