Umre yılın her hangi bir vaktinde eda edilebilir mi?

(4517) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru: Umre ömürde sadece bir defa farzdır; ancak bu fariza senenin her hangi bir zamanında eda edilebilir mi? Yoksa sadece hac aylarında mı eda edilmesi gerekiyor?


: Umre hac ayları dahil senenin her gününde eda edilebilir. Umre hac aylarında hac ibadetinden hemen sonra yapıldığında bu duruma temettü, hacla beraber yapıldığında ise kıran denir. Mekke dışında yaşayanlar, umreyi temettü ve kıran şeklinde yaptıklarında, kurban niteliğine sahip bir hayvan kesmeleri gerekir; ancak hacı umreyi zi’l-hicce ayı içerisinde teşrik günlerinden sonra eda edebilir. Ve böyle yaptığı durumda kurbanı kesmesi gerekmiyor. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: