Ulusal Sigorta Şirketi'nin sunduğu Tasarruf ve Yatırım sistemi

(21360) Numaralı fetva: Soru: Beni ve benim gibi müslüman gençleri aydınlatmanız için Riyad Ulusal Sigorta Şirketi'nin sunduğu Tasarruf ve Yatırım sistemiyle ilgili şer'î görüşü bana bildirmenizi sizden talep ediyorum. Allah sizi koruyup gözetlesin. Tasarruf ve yatırım sistemini anlatmak maksadıyla bu konuyla ilgili tam detaylı bilgi ekte gönderilmiştir. Sorum bu kadardır. Benim ve gizli-açık her zaman Allah'tan korkan tüm müslümanların sizleri Allah için sevmemizi kabul görün.


Cevap: Fetva Komisyonunun bunu araştırması ve ekte gönderilen Tasarruf ve Yatırım sistemini öğrenmesinden sonra komisyon şu şekilde cevap vermiştir: Anlatılan sisteme katılmak caiz değildir. Çünkü kitap ve sünnette haram kılınan faizi kapsamaktadır. Zira şirketin katkısının biriken paraya eklenmesi faizli artış olarak sayılmaktadır. Bu da söz konusu sistemin 10. maddesi ve kurallar listesinin 7. bendinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ayrıca bu sistem fasit bir şart içermektedir. O da şirketin her üyenin yatırım için olan sermayesini garanti etmesidir. Bu da kurallar listesinin (5/9) bendinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu şartın fasit olması da zararın bu müdârebe akdinde sadece mal sahibine ait olması ve ortaklığın sadece kârda olmasındandır. (Bölümün numarası 11; Page No. 103) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: