''Ul-i İrbe'nin dışında onlara tabi olan kimseler'' ayetinin manası

(4802) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Erkeklerden ul-i irbe'nin dışında onlara tabi olan kimseler, cümlesinin manası nedir?


Cevap 2: Ul-i irbenin dışındakiler ile kastedilen; yemek ve benzeri sebeplerle aileye tabi olan; iktidarsız, ilgi duymayan, güzellik ve zinetten dolayı şehevi bir duygu hissetmeyecek derecede akli bir zaafa sahip olan ve kadınlara ihtiyaç hissetmeyendir. Yani, yaşlılık ve benzeri sebeplerle kadınlara olan ilgisi (Bölümün numarası 4; Page No. 266)  kesilmiş olandır. Kendilerinden fitneye sebep olacak şeyden emin olunması durumunda kadınların, ayeti kerimede zikredilen mahremlerine zinetlerini açtıkları ölçüde onlara açabilirler. Ayrıca kadınlar; onlar gibi olan kadınlara ve kadınların avret mahallerine muttali olduklarında etkilenmeyecek olan küçük çocuklara karşı rahat davranabilirler.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: