Uçakta oturarak namaz kılmak

(12087) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Ayakta durma imkanı olduğu halde, utanmadan dolayı uçakta oturarak namaz kılmak caiz midir?


Cevap 7: Ayağa kalkmaya gücü yetiyorsa, uçakta veya başka yerde oturarak namaz kılması caiz değildir. Zira Allah Te'âlâ'nın şu ayeti umum ifade etmektedir: Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Sahih-i Buharide rivayet edilen İmran b. Husayn hadisinde Peygamber (s.a.v.) Ona şöyle buyurmuştur. Namazı ayakta kıl. Buna gücün yetmezse oturarak, buna gücün yetmezse yan üstüne yatarak. Ayrıca Nesai sahih sened ile şunu ilave etmiştir: Buna da gücün yetmezse sırt üstü yatarak. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: