Uçakta namaz kılmanın şekli

(Bölümün numarası 8; Page No. 121) (6275) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Yolcu, namazını uçakta yahut denizde gemi üzerinde eda eder. Yahut su bulamaz ve teyemmüm de edemez ve vakit de girerse ve aynı zamanda kıbleyi de bilmiyorsa onun namazı caiz midir? Namazı nasıl kılar ve nereye yönelir?


Cevap 2: Uçakta yahut gemide namaz vakti girdiği zaman, orada bulunan müslümanların, durumuna ve gücüne göre o anki namazı kılmaları gerekir. Su bulursa, onunla temizlenmesi gerekir, eğer su bulamaz yahut bulur ve kullanmaktan aciz olursa, toprak yahut benzeri bir şey bulursa teyemmüm eder. Su, toprak yahut toprak yerine geçen bir şey bulamazsa, bu ondan düşer ve bulunduğu hal üzere namaz kılar. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Kıbleye yönelmesi gerekir ve farz namazda gücü oranında nereye dönerde uçakla birlikte kıbleye dönmeye çalışır. Nafilede ise uçağın seyri istikametinde namaz kılar. Çünkü Peygamber (s.a.v.) yolculukta nafileyi biniti üzerinde yönü nereye ise o yöne doğru kılmıştır. Enes'ten rivayet edilen hadis ise, ihramlı iken yolculukta nafile kılarken kıbleye yönelmenin meşruluğuna delalet etmektedir. (Bölümün numarası 8; Page No. 122) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: