Uçakta namaz kılarken kıbleyi araştırmak

(2645) no'lu fetva: Soru: Yolculuk halinde uçağın içinde namaz kılma problemi konusundan beni bilgilendirmenizi rica ediyorum. Uçak havada uçarken ve yerden bir kaç km. ayrılınca bazen kıbleden sapıyor. Bu konuyu araştırdık, yerle bitişik olan havada uçtuğu için namaz sahihtir diyenler olduğu gibi, o yerle bulut arasında olduğundan, namaz kılan, yerden ayrılmıştır, dolayısıyla namaz batıldır, diyenler de vardır.


Cevap: Vakti girdiği zaman namazın kılınmasının farziyetine delalet eden delillerin umum ifade etmesinden dolayı, insanın uçakta namaz kılması caizdir. Bu konuda karada, havada ve denizde olanlar arasında bir fark yoktur ve mümkün olduğu kadar kıbleye yönelir. Namaz esnasında uçağın kıbleden sapması halinde, mümkün olduğu kadar kıbleye yönelerek namazına devam eder ve bu konuda ona bir günah yoktur. Zira şeriatın kolaylık ifade eden delilleri umumidir. Onlardan birisi de Allah Te'âlâ'nın şu ayetidir: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. (Bölümün numarası 8; Page No. 123) Nafile namaza gelince, o namazı uçağın rotası istikametinde kılabilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: