Tuvalet ihtiyacını giderirken kıbleye yönelmek

(Bölümün numarası 5; Page No. 114)  Tuvalet ihtiyacını giderirken kıbleye yönelmek. (4480) no'lu fetva: Soru: Binalarda yahut açık alanda tuvalet ihtiyacını giderirken ön veya arkayı kıbleye döndürmenin hükmü nedir? Ön ve arkası kıbleye dönük tuvaletler bulunan şu andaki kullanılan ve tadilat yapmak için bütün tuvaletin yıkılması yahut bir kısmının yıkılmasıyla tadilatı mümkün olan binaların hükmü nedir? Son olarak, şu anda proje aşamasında olan ve yapımına başlanmayan, bazı tuvaletlerin arkası ve önü kıbleye yönelik olanlarda tadilat gerekir mi, yoksa yapımına devam edilir ve bunda bir mahzur yok mu?.


Cevap: Hamd, yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Birinci olarak: Alimlerin sözlerinden sahih olan: İster küçük ister büyük abdest olsun açık alanda tuvalet yaparken önü veya arkayı kıbleye (Ka'beye) dönmek haramdır. Binalarda ve kendisiyle Ka'be arasında yakın olarak, önünü dönmüşse önünde, arkasını dönmüşse arkasında, bir eşya, bir ağaç, bir kaya yahut benzeri bir perde bulunan yerlerde bu caizdir. Bu ilim ehlinden çoğunluğun görüşüdür. Zira Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 5; Page No. 115) Sizden biriniz ihtayıcını gidermek için tuvalete giderse kıbleyi önüne veya arkasına almasın. Hadisi Ahmed ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Eyyub el-Ensari Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: Tuvalete çıktığınızda kıbleyi arkanıza veya önünüze almayın. Fakat doğuya veya batıya dönün. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayrıca İbn Ömer'in (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir gün Hz. Hafsa'nın (r.a.) evi üzerine çıktım. Allah Rasûlü'nün (s.a.v.), Şam'ı önüne ve Ka'be'yi de arkasına alarak ihtiyacını giderdiğini gördüm. Hadisi Buhari, Müslim ve Sünen sahipleri rivayet etmişlerdir. Ebu Davud ve Hakim'in rivayet ettiklerine göre Mervan el-Asfar şöyle demiştir: İbn Ömer'in (r.a.) binitini kıble tarafına çöktürmüş, ona doğru bevlettiğini gördüm ve şöyle dedim: "Ey Ebu Abdurrahman, Hz. Peygamber bu şekilde bevletmekten nehyetmedi mi? Buyurdu ki: "Ancak açık arazide böyle yapmaktan nehyetti. Seninle kıble arasında sana perde olan bir şey varsa bu durumda (Bölümün numarası 5; Page No. 116) bir beis yoktur." Ebu Davud bu hadis hakkında sükut etmiştir. Hafız İbn Hacer "el Feth" kitabında senedinin Hasen olduğunu söylemiştir. Yine Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace, Cabir b. Abdullah'ın (r.a.) şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Peygamber (s.a.v.) bevlederken kıbleye yönelmemizi yasaklamıştı. Ancak vefatından bir yıl önce Onu, kıbleye yönelmiş olarak gördüm. Ebu Hureyre hadisini ve benzeri hadisleri perdesiz olarak açık alanda ihtiyaç gidermeye ve Cabir b. Abdullah ve İbn Ömer'in (r.a.) hadislerini evlerde yahut kendisiyle kıble arasında bir perde olduğu zaman ihtiyaç gidermeye hamletmek suretiyle, deliller arasını birleştirmek için, ilim ehlinden bir çoğu bu görüştedir. Buradan binalarda ve tuvaletlerinde önü ve arkayı kıbleye dönmenin caizliği anlaşılmaktadır.İkinci olarak: Burada daha yapımına başlanmamış planlar var ve orada önü veya arkası kıbleye dönük tuvaletler bulunuyorsa, ihtiyata uygun olan, onu düzeltmektir. Ta ki, bu konuda ihtilaftan kurtulmak için, tuvalet ihtiyacını giderirken önünü ve arkasını kıbleye dönmüş olmasın. Eğer tadilat yapılmazsa, yukarıda geçen hadislere göre günah olmaz. (Bölümün numarası 5; Page No. 117) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: