Tur Dağının İsrailoğullarının üzerine kaldırılması

Soru 6: Dağın kaldırılması ve Tur dağının İsrail oğullarının üzerine (Bölümün numarası 3; Page No. 355)  yükseltilmesinden maksat, İsrail oğullarının dağın eteklerinde bir yerde olduğu (yoksa dağın yerinden sökülüp) üzerlerine bir gölge gibi kaldırıldığı anlamında olmadığı şeklinde te'vil edildi?.


Cevap 6: Allah Te'âlâ Kur'ân'da Tur dağını kaldırdığını haber vermektedir. Allah dağı İsrail oğullarının üzerine bir gölge gibi kaldırdı.Ve onlar o dağın üzerlerine düşeceğini zannettiler. Allah te'âlâ buyurdu ki: Bir zamanlar dağı İsrailoğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. "Size verdiğimi (Kitab'ı) kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız" dedik. ve buyurdu ki: Sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağının altında, size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunanları daima hatırlayın, umulur ki, korunursunuz (demiştik de); ve buyurdu ki: Söz vermelerini (takviye) için Tûr'u başlarına diktik (Bölümün numarası 3; Page No. 356)  Bu konuda birbirini teyid eden çeşitli bilgiler varrdır. Bu bilgilerin herbiri tek başına Allah Te'âlâ'nın gerçek manada Tur dağını İsrail oğullarının başlarının üzerine kaldırdığını ifade etmektedir. Bu kadar birbirini doğrulayan pekçok bilgi varken ve ne açık ne de gizli bu bilgileri hakikatinden veya zihnimize ilk olarak gelen bilgiden başka bir bilgiye te'vil edebileceğimiz veya yorumlayabileceğimiz bir işaret ya da karine yok iken, nasıl olur da başka mana verilebilir.? Kendilerine verilenleri almadıklarında azapla tehdit edilmeleri ve dağın sanki üzerlerine düşeceğini zannetmeleri, hakiki olarak ayetlerde zikredildiği üzere te'vil kabul etmeksizin Allah'ın dağı yerinden söküp bulunduğu yerden yukarı kaldırdığına delalet etmektedir. Dağın onların üzerine kaldırılmasını, İsrail oğullarının dağın eteklerinde olmaları şeklinde te'vil eden kimse, Allah'ın ayetlerini inkar etmiş ve ayetleri tahrif etmiştir. Bu kimsenin kalbi hakikatten kaymış, doğru yoldan sapmış, küfür ve sapıklık hayatına düşmüştür. Bu durumdan Allah'a sığınırız !


Tags: