Tuma'nineye dikkat etmeyen bir imamın arkasında namaz kılmak

(Bölümün numarası 7; Page No. 89)  Tuma'nine (Bölümün numarası 7; Page No. 90) (1433) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Tuma'nineye (rükunlarda bir süre beklemek) dikkat etmeyen bir imamın arkasında namaz kılmak caiz mi, yoksa caiz değil mi?


Cevap 2: Rükuda, ondan kalktıktan sonra kıyamda, secdede ve iki secde arasındaki oturuşta tuma'nine, namazın farzlarındandır. Kim bu rükunlardan bir rükunda tuma'ninet yapmazsa, namazı batıl olur ve ona uyan kimsenin namazı sahih olmaz. Bunu bilen kimsenin, onu irşad etmesi ve ona nasihat etmesi gerekir. Eğer nasihatı kabul ederse Allah'a şüküredilir, yoksa arkasında namaz kılmayı terketmesi ve onun durumunu mümkünse sorumlu idareye haber vermesi gerekir ki, onu imamlıktan azletsin ve namazı doğru kıldıran birini onun yerine koysun.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: