Torunlarına bir vakıf vakfetti. bu vakıf torunlarının çocuklarını de kapsar mı?

(87) no'lu fetva: Soru : Şüvey'e binti Hüseyin b. Sakkan iki şahitli olan vasiyetinde şöyle yazmaktadır: Cevhere binti Faysal'dan satın aldığı payını kendisi ve ana babası için iki nesil (aileme, ailemin ailesine) ailesi tarafından kurban kesilmek üzere vakfetmiştir. Eğer muhtaç olursalar kendileri de bundan yiyebilirler. Vakfiyenin vesikasında geçen budur. Sorum şudur: Vasiyet eden kişinin belirttiği üzere gerekenleri yerine getirdim. Bu da iki nesil için olmuştur. Ancak onlar göçmüş ve şu an evlatları kalmıştır. Vakfın geliri ile ilgili tasarrufumuz nasıl olur?


Cevap : Vasiyeti yapan kişinin zikrettiği ifadeye (aileme, ailemin ailesine) bakınca, nesil devam ettikçe bundan istifade edebilirler demektir. Ancak muhtaç olmayan bundan yiyemez. Kalan miktar hayır yollarında harcanır. Bunun üzerine imzalandı. (Bölümün numarası 16; Page No. 118) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: