Tilki derisi tabaklanmakla temiz hale gelir mi?

(21246) no'lu fetva: Soru : Tilki derisi tabaklandığında temiz kılınabilir mi? Elbise ya da başka maksatla kullanılabilir mi? Alım satımı ve ticareti caiz midir?


: Konudaki umumi yasağın kapsamına giren tilkinin derisi de eti gibi necistir. Nitekim Ebû Hüreyre (r.a.) kanalıyla gelen hadisinde Allah Resûlü (s.a.v.): Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın yenilmesi ha­ramdır. (Onu Müslim rivayet etti) Yine Ebü'l Melih b. Usame'nin babası kanalıyla naklettiği bir başka hadise göre Allah Resûlü (s.a.v.) Yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasaklamıştır. (Onu Ahmed b. Hanbel, (Bölümün numarası 24; Page No. 30)  Ebu Davud, Nesâî, Tirmizî rivayet etti) Tirmizî "(Yırtıcı hayvan derilerinin) minder ve döşek olarak kullanılmasını (yasakladı)" ilavesini zikretmiştir. Yine Muaviye b. Ebi Süfyan (r.a.) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ashabından bir gruba: Gerçekten Allah Resulü (s.a.v.) kaplan derisinden kaplanmış (eyer, se­mer ve benzeri) şeye binmeyi yasakladı mı? diye sorduğunda, "Evet" diye cevap vermişlerdir. (Ahmed b. Hanbel, Ebû Davud) Yine Mikdam b. Ma'di Yekrib (r.a.) Muaviye'ye Allah adına bana söyler misin? Resulullah'ın (s.a.v.) yırtıcı hayvanların derisini giymeyi ve üzerine binmeyi yasakladığını biliyor musun? diye sorduğunda, "Evet" diye cevap vermiştir. (Ebû Davud, Nesâî) Yine Ebû Hureyre kalanıyla gelen bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a.v.) Melekler yanlarında kaplan derisi bulunan yolculara katılmaz­lar. buyurmuştur. (Ebû Davud) (Bölümün numarası 24; Page No. 31)  Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: