Teyip dinlerken Kur'ân okumak

(Bölümün numarası 4; Page No. 143)  Kur'ân-ı Kerîm okumak (Bölümün numarası 4; Page No. 144)  Teyip dinlerken Kur'ân okumak (3924) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Her sabah Kur'ân okuyorum. Aynı ortamda Kur'ân tilaveti yayınlanan bir de teyp bulunmakta. Böyle yapmak caiz olur mu? Bizi bilgilendiriniz, Allah ecrinizi versin!


Cevap 1: Evet, teybin sesi seni, kendi tilavetinden ve okuduğunu tedebbür etmenden alıkoymadığı sürece caizdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: