Teyemmüm yapmak, kadınlara da, erkeklere de gerekir

Birinci soru, ( 5921) no'lu fetvadan: Soru 1: Teyemmüm, namaz için su bulunmadığı zaman, erkekler gibi kadınlara da gerekir mi, yoksa kadınlar hariç sadece erkeklere mi hastır?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Hükümlerde asıl olan, onlardan birisi için bir istisna yoksa, erkek ve kadınlar için hepsini içine alacak şekilde umumi olmasıdır. Bu konuda Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. (Bölümün numarası 5; Page No. 370) Ayetteki teyemmüm emri, erkek ve kadınlar için umumidir ve onlar, onun hükmünde eşittirler. İlim ehlinin icmaı ile erkekler gibi kadınlar için de teyemmüm yapmak meşru kılınmıştır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: