Teyemmümün yapılışı

Teyemmümün yapılışı. (9223) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: (Bölümün numarası 5; Page No. 386) Teyemmüm eden kimse eline meshettiği zaman mesh nereye kadar ulaşacak; bileklere kadar mı dirseklere kadar mı? Tek bir teyemmümle kaç vakit namaz kılınabilir? Teyemmümdeki vuruş (darb) sayısı kaçtır?


Cevap 4: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişten sonra:Ellerinden her birini diğeriyle, parmak uçlarından elin kola birleştiği ekleme kadar mesheder. Elin hemen bitimindeki eklem meshe dahildir; mesh dirseklere kadar değildir. Su bulamadığı sürece veya abdesti bozan bir durum arız oluncaya dek bu teyemmümüyle namaz kılabilir. Teyemmümde efdal olan, yere iki eliyle bir kez vurması, sonra da elleriyle yüzünü ve ellerini meshetmesidir. Çünkü Sahîhayn'de (Buhâri ve Müslim'de) Ammar (r.a.) hadisinden olarak Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği sabit olmuştur: Ancak iki elini yere bir kere vurman yeterlidir. Sonra ellerinle yüzünü ve kollarını meshedersin. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: