Tevhid'in Çeşitleri

Soru 1:Tarifleriyle birlikte tevhid çeşitleri nelerdir?.


Cevap 1: Tevhid üç çeşittir: Rububiyyet Tevhidi, Uluhiyyet Tevhidi ve İsim ve Sıfat Tevhidi. Rububiyyet Tevhidi: Allahu Te'âlâ'nın tek yaratan, rızıklandıran, dirilten, öldüren, dirilten, semavat ve yer yüzünde her türlü tasarruf eden, düzene koyan, peygamberler göndermek, kitaplar indirmek suretiyle hüküm ve kanun koyan olduğuna inanmaktır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek ona aittir. Alemlerin rabbi Allah ne yücedir Uluhiyyet Tevhidi: İbadetin yalnızca Allah'ın hakkı olduğuna, Ondan başkasına ibadet edilmeyeceğine, Ondan başkasına dua edilmeyeceğine, yalnızca Ona yalvarıp, Ondan yardım isteneceğine, sadece Onun için nezredileceğine ve kurban kesileceğine inanmaktır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. Yine şöyle buyurmuştur: Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. (Bölümün numarası 1; Page No. 56) İsim ve Sıfat Tevhidi: Allah'ın kendini Kur'ân'da vasfettiği ve isimlendirdiği, Rasûlü'nün (s.a.v.) sahih hadislerinde bizlere vasfettiği ve isimlendirdiği üzere, Allah Te'âlâ'nın, bütün noksan sıfat ve isimlerden uzak olduğuna inanmak ve hiçbir teşbih, temsil yapmaksızın, hiçbir tevil ve iptal yoluna sapmaksızın, olduğu gibi kabul etmektir. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: