Teselli için Hıristiyanlık broşürleri istemek câiz değil, ona cevap vermek için câizdir

(Bölümün numarası 3; Page No. 433)  İkinci soru, (6821) no'lu fetvadan: Soru 2: Bazen; Lübnan, Mısır, Fransa, İsviçre, İspanya ve başka yerlerdeki bazı hıristyan topluluklarına yazı yazıyorum. Onlar bana bazı broşürlerini gönderiyorlar. Onlarda bazı sorular oluyor ve teselli babından yahut onlardan bilgiler almak için, istedikleri gibi bu sorulara cevap veriyorum. Bu câiz midir?.


Cevap 2: Durum, zikredildiği gibi broşürleri istemek ve teselli için ona cevap vermek ise bu câiz değildir. Onu istemekten maksat, ona cevap vermek, hatalarını göstermek, gerçeğini ortaya koymak ve hakkı açıklamak ise bunda mahzur yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: