Tercüme edilmiş Mushafa abdestsiz dokunmak

Birinci soru, (2882) no'lu fetvadan: Soru 1: Ülkemizde bazı kimseler Kur'ân'ı başka dillere tercüme ediyorlar ve bu tercümeleri abdestsiz olarak ellerine alıyorlar. Onların bu davranışları doğru mudur değil midir; ve Kur'ânı başka dillere tercüme etmek mümkün müdür?


Cevap 1: Evet, Kur'ân'ı Arapça dışında herhangi bir dile tercüme etmek caizdir. Aynı şekilde manasının tefsirini yapmak da caizdir. Çünkü bu mütercimin Kur'ân'dan anladığını açıklamasıdır. Ve Kur'ân diye isimlendirilmez. Bu durumda kişinin Arapça olmayan Kur'ân tercümesi ve tefsirini abdestsiz olarak eline alması caizdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: