Teravih namazının rek'atları arasında toplu zikrin hükmü, teravih namazının rek'at sayısı ve vakti

(6260) no'lu fetvadan: Soru 4: Ramazan günlerinde bazı insanlar, terâvih namazının her iki rek'atı arasında yüksek sesle ve toplu olarak Hz.Peygamber'e, Raşid Halifelere, mü'minlerin annelerine ve cennetle müjdelenen on sahabeye, bildikleri bir tertip üzere salat-ü selam getiriyorlar. Bunun hükmü nedir? Terâvih namazının rek'at sayısı kaçtır?. Ne zaman kılınır ve ne zaman başlanır? Ramazan'ın ilk gecesi mi, yoksa ikinci gecesi mi? İmamlardan bir çoğu, özellikle ramazan'da terâvih ve akşam namazlarında, yarım ayet, bir ayet, yahut da çok kısa iki ayetle namaz kıldırıyorlar. Bunun hükmü nedir?.


Cevap 4: Farz olsun nafile olsun namazdan sonra veya terâvih namazlarının rek'atları arasında cemâ'atla zikir veya Hz. Peygamber'e (s.a.v.) salat-ü selam getirmek, sonradan ihdas edilen bir bid'attır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim bu işimizde (dinimizde) olmayan bir şey uydurursa, o reddolunmuştur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âileesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: