Temizleyici maddeler konulduğu zaman pis suyun hükmü

Kanalizasyon suları. (2468) no'lu fetva: Soru: Muhterem âlimler, tuvalet ve hamamlarda kullanılan sular hakkında ne diyorlar?. Bu sularla beraber insan pisliği ve idrarı bulunuyor. Bu su bir makineye gidiyor ve bu sudan kötü kokuyu değiştiriyor. Bu su ilaçlarla karıştırılıyor ve bu temiz suyla karıştırılarak, tekrar bu su tuvaletlere, banyolara ve mutfaklara ikinci kere dönüyor. Şeri yönden abdestte ve yıkanmada bu suyu kullanmak caiz midir, değil midir?


Cevap: Hamd, yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Bu konu, Suudi Arabistan Krallığı Yüksek Âlimler Heyeti Kurulu tarafından incelenmiş ve bu konuda şu karar yayınlanmıştır: (Bölümün numarası 5; Page No. 96) Kurul, tarafından bu konuda sevk edilen araştırmaya muttali olmasının yanısıra, ayrıca Kurul, Ziraat ve Su İşleri Bakanının 1/1299 no'lu ve 30/5/1399 hicri tarihli mektubuna muttali olmuş ve yaptığı araştırma, inceleme ve tartışmadan sonra kurul aşağıdaki kararı almıştır:Âlimlerin zikrettiği şeye binaen, bir necasetle değişen çok su, kendi kendine yahut ona temiz su ilavesiyle değişikliği zail olduğu zaman temiz hale gelir. Yahut uzun süre kalmasıyla yahut ona güneşin tesiri ve rüzgarın esmesiyle yahut benzeri şeyle değişikliği zail olduğu zaman, i'lletinin ortadan kalkmasıyla hüküm de ortadan kalkar kaidesince, çok su, temiz hale gelir.Necis olan suları, bazı yöntemlerle necasetinden ayırmak mümkündür. O suların, arıtma işlemleri için modern fenni yöntemlerle, karışan necasetlerden arıtılması ve temizlenmesi, en güzel arıtma temizleme yollarındandır. Zira, bu suların necasetlerden arıtılması için, bir çok maddi sebeplere baş vurulmaktadır. İşlerinde, uzmanlıklarında ve tecrübelerinde kendilerinden şüphe edilmeyen, uzman ve ihtisas sahibi insanların buna şahit olup kabul ettikleri gibi.Bundan dolayı kurul, tam olarak arıtıldıktan sonra o suyun temiz olduğu görüşündedir. Zira o su, ilk şeklini almakta ve her hangi bir necsetle tadı, rengi ve kokusunda bir değişiklik görülmemektedir. Dolayısıyla, maddi ve manevi pisliklerin izalesinde kullanılması caizdir. Yapılan bu işlemle o pislikten temiz hale gelmiş olur. Eğer kullanılmasından doğan sıhhi bir zarar söz konusu değilse, içilmesi de caizdir. Böyle bir durum söz konusu ise, necasetinden dolayı değil, canı muhafaza ve zararı önlemek için, onu içmekten kaçınmak (Bölümün numarası 5; Page No. 97)  gerekir.Kurul bunu kararlaştırmakla beraber, sağlığı korumak için ihtiyaten, zararı önlemek ve nefsin hoş karşılamadığı ve tabiatın nefret ettiği şeylerden uzak durmak için, her istendiği zaman, onun içmede kullanılmasında ondan kaçınmayı uygun görmektedir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: