Temettu haccı yapan bir kimse ihram elbisesini ne zaman çıkarır?

(Bölümün numarası 11; Page No. 201)  Hac ve Umre'nin nasıl ifa edileceği (Bölümün numarası 11; Page No. 202) (8426) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Temettu haccı yapan bir kimsenin umreyi ifa ettikten sonra ihram elbisesini çıkarması caiz midir?


Cevap 1: Temettu haccına niyet eden bir kimse Kâbeyi tavaf edip, sa'y yapıp saçlarını traş ederek veya kısaltarak umreyi eda ettikten sonra ihramdan çıkar ve gündelik normal elbiselerini giyer. Nitekim Hz. Peygamber Veda haccında yanlarında hedylerini götürmeyen sahabilerine böyle emretmiştir. Bu kişi zilhicce ayının sekizinci günü de hac ihramına girer. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: