Temettü olarak umre için ihrama girip, hac için ihrama girmeden hastalanıp memlektine dönen kişi

(3483) no'lu fetva: Soru : Bu sene temettü olarak hacca gittim. Umreyi yaptıktan sonra, 1400 h. yılı zilhiccenin 3. gününde Mina'ya gittim. Umre ihramından çıkınca şişlikle beraber ayağımda ağrı hissettim. Hareket edemez ve yürüyemez hale geldim. Doktora gittim bana haccı tamamlamam gerektiğini söyledi. Acıdan dolayı bir metre bile yürüyemiyordum. Bundan sonra zilhicce beşinci günde ikamet ettiğim Medine'ye döndüm ve hac yapmadım. (Bölümün numarası 11; Page No. 356)  Umre için niyetlenince bir şeyden dolayı alıkonduğum yer tehellül yerimdir şeklinde niyette bulunmadım. Ya da Resullah'ın (s.a.v.) buyurduğu şekilde. Bu şekilde yapmam şart mıdır? Sizden istirhamım şudur: Bana kan gerekir mi? Eğer gerekiyorsa, başkası benim adıma Mekke'de kesebilir mi?


Cevap : Eğer durum anlattığın gibi olup, umre ihramından çıkıp, ihrama girmeden hactan vazgeçmiş ve memleketine döndüysen sana bir şey gerekmez. Çünkü umre tamamlanmış ve ihramdan çıkılmıştır. Hac için de henüz ihrama da girilmemiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: